Data protection

Het volgende privacybeleid voor het gebruik van onze online aanbiedingen [www.wahlgmbh.com] (hierna "Website"). Wij hechten veel waarde aan privacy. Het verzamelen en verwerken van wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. VERANTWOORDELIJK
Verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van art. 4 Nr.7 AVG WAHL GmbH Roggenbachweg 9 78089 St. Georgen E-mail: datenschutz@wahlgmbh.com Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met dit privacybeleid als geheel of voor individuele maatregelen kunt u uw bezwaar richten aan de verantwoordelijke. U kunt dit privacybeleid op elk moment opslaan en afdrukken.


2. ALGEMENE DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
We gebruiken persoonlijke informatie om de website te beheren. Om de inhoud en de gebruikerservaring te verbeteren, analyseren we het gebruiksgedrag op basis van de verzamelde gegevens

3. WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE EN WAAROM

3.1 Hosting
De hostingservices die we gebruiken om de volgende services te bieden: infrastructuur- en platformservices, computercapaciteit, opslag- en databaseservices, beveiligings- en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken om de site te beheren. Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerde partijen en bezoekers van deze website op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënte en veilige levering. van onze website. Kunst. 6 par. 1 p. 1 f) DSGVO i.V.m. Kunst. 28DSGVO.

3.2 access data
We verzamelen informatie over u als u deze website nodig heeft. We verzamelen automatisch informatie over uw gebruiksgedrag en uw interactie met uw computer of mobiele apparaat. We verzamelen, bewaren en stemmen gegevens af over elke toegang tot onze website (zogenaamde serverlogbestanden). Toegangsgegevens omvatten: • Naam en URL van het gesplitste bestand • Datum en tijd van annulering • overgedragen hoeveelheid gegevens • bericht over succesvol ophalen (HTTP-antwoordcode) • Browsertype en browserversie • Verwijzende URL van besturingssysteem (dwz de eerder bezochte pagina) • Webpagina's die door het gebruikerssysteem via onze website worden gelanceerd • Internetprovider van de gebruiker • IP-adres en de aanvragende provider We gebruiken deze loggegevens zonder toewijzing aan uw persoon of andere profilering voor statistische evaluaties met het oog op de werking, beveiliging en optimalisatie van onze website, maar ook voor het anoniem verzamelen van het aantal bezoekers van onze website (traffic) en de omvang en aard van de gebruikers van onze website en diensten, ook voor facturatiedoeleinden, om het aantal te verhogen van samenwerkingspartners die wij aanbieden. Op basis van deze informatie kunnen we gepersonaliseerde en standaardgerelateerde gegevens leveren om verkeer te analyseren, fouten te analyseren en te corrigeren. Dit is volgens art. 6 par. 1 p. 1 f) AVG. We behouden ons het recht voor om de protocollers te controleren nadat de concataster is voorbereid op onrechtmatig gebruik. We slaan IP-adressen gedurende een bepaalde periode op in de logbestanden als ze nodig zijn voor veiligheidsdoeleinden of voor het verlenen van diensten of de berekening van een dienst, bijv. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van een van onze aanbiedingen. Na voltooiing van het bestelproces of na ontvangst van de betaling, zullen we het IP-adres verwijderen als dit om veiligheidsredenen niet langer nodig is. We slaan ook IP-adressen op wanneer we het contract hebben. U heeft een contract in verband met het gebruik van onze website. Verder kunnen we u informeren dat u de laatste datum van uw bezoek heeft (bijv. Bij het registreren, inloggen, klikken op links etc.)


3.3 Cookies
We gebruiken zogenaamde sessiecookies om onze website te optimaliseren. Een sessiecookie is een klein tekstbestand dat door de respectievelijke servers wordt meegestuurd bij het bezoeken van een website en wordt opgeslagen op uw harde schijf. Hierdoor bevat dit bestand een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser afsluit. We gebruiken ook een kleine hoeveelheid permanente cookies (ook kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen) die op uw apparaat blijven staan ​​en die ons in staat stellen uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en verwijderen zichzelf na de opgegeven tijd. Hun levensduur is 1 maand tot 10 jaar. Dit stelt ons in staat om ons aanbod op een gebruiksvriendelijkere, effectievere en veiligere manier te presenteren en u bijvoorbeeld informatie te tonen die is afgestemd op uw interesses op de pagina. Ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van cookies in overeenstemming met artikel 6 par. 1 zin 1 f) van de DSGVO is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De cookies slaan de volgende gegevens en informatie op: • inloginformatie • Taalinstellingen • ingevoerde zoektermen • Informatie over het aantal bezoeken aan onze website en het gebruik van individuele functies van onze website. Als de cookie is geactiveerd, krijgt deze een identificatienummer toegewezen en worden uw persoonlijke gegevens niet aan dit identificatienummer toegewezen. Uw naam, IP-adres of vergelijkbare gegevens waarmee de cookie aan u kan worden gekoppeld, worden niet in de cookie opgenomen. Op basis van de cookietechnologie ontvangen wij alleen pseudonieme informatie, bijvoorbeeld welke pagina's van onze winkel zijn bezocht, welke producten zijn bekeken, etc. U kunt uw browser zo instellen dat u vooraf geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en zelf kunt beslissen van geval tot geval, of u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluit, of dat cookies volledig worden uitgesloten. Dit kan de functionaliteit van de website beperken.


3.4 Gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen
We verwerken persoonsgegevens die we nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, zoals naam, adres, e-mailadres. Het verzamelen van deze gegevens is vereist voor het sluiten van het contract. Het wissen van de gegevens vindt plaats na het verstrijken van de garantietermijnen en wettelijke bewaartermijnen. Alle gegevens die aan een gebruikersaccount zijn gekoppeld (zie hieronder), worden in ieder geval bewaard gedurende de tijd dat dit account wordt onderhouden. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 (1) zin 1 b) AVG, omdat deze gegevens nodig zijn om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen voldoen

3.5 User account (DistributorLogin)
Sommige gebruikers kunnen op onze website een gebruikersaccount aanvragen. Indien u dit wenst, worden er persoonlijke gegevens verzameld. Voor latere aanmeldingen zijn alleen uw e-mail of gebruikersnaam en het door u gekozen wachtwoord nodig.
Voor de nieuwe registratie verzamelen we stamgegevens (bijv. Naam, adres), communicatiegegevens (bijv. E-mailadres) en toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).
Om een ​​juiste registratie te garanderen en ongeoorloofd inloggen door derden te voorkomen, ontvangt u na uw registratie een activatielink per e-mail om uw account te activeren en een door u gedefinieerd wachtwoord in te stellen. Pas nadat de registratie is voltooid, slaan we de door u verzonden gegevens permanent op in ons systeem.
Een eenmaal aangemaakt gebruikersaccount kunt u op elk moment bij ons laten verwijderen, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een tekstbericht naar de contactgegevens genoemd in punt 1 (bijvoorbeeld e-mail) is voldoende. We zullen dan uw opgeslagen persoonlijke gegevens verwijderen.
De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) zin 1 a) AVG

3.6 Nieuwsbrief
Om u aan te melden voor de nieuwsbrief heeft u de gegevens nodig die tijdens het registratieproces worden gevraagd. De aanmelding voor de nieuwsbrief wordt gelogd. Na het inloggen ontvangt u een bericht op het opgegeven e-mailadres waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen ("Double Opt-in"). Dit is nodig zodat derden zich niet kunnen registreren met hun e-mailadres. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief altijd intrekken en u dus afmelden voor de nieuwsbrief. Om onze nieuwsbrief te verzenden, gebruiken we de e-mailtool CleverReach, die wordt beheerd door CleverReach GmbH & Co. KG, Rastede, Duitsland. Ook uw gegevens worden door CleverReach opgeslagen. CleverReach biedt evaluatiemogelijkheden over hoe de nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden voor het ontvangen van de IR-nieuwsbrief en CleverReach verwerft geen recht op overdracht van uw gegevens. We bewaren de aanmeldingsgegevens zolang deze nodig zijn voor het versturen van de nieuwsbrief. De logging van de applicatie en het verzendadres worden bewaard zolang er interesse was in het bewijs van de oorspronkelijk gegeven toestemming, in de regel zijn dit de verjaringstermijnen voor civiele vorderingen, dus maximaal drie jaar. Wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming acc. Kunst. 6 (1) zin 1 a) in samenhang met art. 7 DSGVO in combinatie met § 7 (2) nr. 3 UWG. De wettelijke basis voor het loggen van de applicatie is ons legitieme belang om te bewijzen dat de verzending met uw toestemming is gedaan. U kunt de registratie op elk moment annuleren zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een tekstbericht aan de contactgegevens bedoeld in punt 1 (bv. E-mail, fax, brief) is voldoende. Uiteraard vindt u in elke nieuwsbrief ook een afmeldlink.

3.7 E-mail contact
Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), verwerken wij uw gegevens voor de afhandeling van het verzoek en voor het geval dat vervolgvragen ontstaan. Als de gegevensverwerking plaatsvindt voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek plaatsvinden, of, als u al onze klant bent, voor de uitvoering van het contract, is de wettelijke basis voor deze gegevensverwerking Art. 6 par. 1 p. 1 b) DSGVO. We verwerken verdere persoonsgegevens alleen als u ermee instemt (artikel 6, lid 1, zin 1 a) AVG) of als we een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw gegevens (artikel 6, lid 1, zin 1 f) AVG), een gerechtvaardigde rente ligt z. Bijvoorbeeld reageren op uw e-mail.

4. GOOGLE ANALYTICS
We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoekers van de site wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Dit is ook ons ​​gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 p. 1 f) AVG. Google heeft zich aangemeld bij de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en is gecertificeerd. Als gevolg hiervan stemt Google ermee in zich te houden aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in het volgende gekoppelde item: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. We hebben IP-anonimisering geactiveerd op deze website (anonymizeIp). Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website optimaal kunt gebruiken. Bovendien kunt u de overdracht van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder het volgende link en installeer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Als alternatief voor de browserplug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een ​​opt-out-cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics deze site in de toekomst betreedt (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder de cookies in uw browser, u moet opnieuw op deze link klikken): [deactiveer Google Analytics]

5. YOUTUBE
We gebruiken het YouTube.com-platform om onze eigen video's te plaatsen en openbaar beschikbaar te maken. YouTube is het aanbod van een derde partij die niet aan ons is gelieerd, namelijk YouTube LLC.

Sommige internetpagina's van ons aanbod bevatten links of verbindingen naar het aanbod van YouTube. Over het algemeen zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt. Voor het geval u een link op YouTube volgt, wijzen wij u erop dat YouTube de gegevens van zijn gebruikers (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres) in overeenstemming met zijn eigen richtlijnen voor gegevensgebruik opslaat en voor zakelijke doeleinden gebruikt.

We nemen ook video's die op YouTube zijn opgeslagen rechtstreeks op op sommige van onze websites. Met deze integratie wordt inhoud van de YouTube-website weergegeven in secties van een browservenster. De YouTube-video's zijn echter alleen toegankelijk door er afzonderlijk op te klikken. Deze techniek wordt ook wel "framing" genoemd. Als u een (sub)pagina van onze website oproept waarop YouTube-video's in dit formulier zijn geïntegreerd, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de inhoud op de website weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen.

De integratie van YouTube-inhoud vindt alleen plaats in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus". YouTube zorgt hier zelf voor en zorgt er zo voor dat YouTube in eerste instantie geen cookies op uw apparaat opslaat. Wanneer u de betreffende pagina's oproept, worden echter het IP-adres en de andere in punt 4 genoemde gegevens overgedragen en wordt u in het bijzonder geïnformeerd welke van onze websites u hebt bezocht. Deze informatie kan echter niet aan u worden toegewezen, tenzij u zich hebt aangemeld bij YouTube of een andere Google-service (bijv. Google+) of permanent bent ingelogd voordat u de pagina opent.

Zodra u een geïntegreerde video begint af te spelen door erop te klikken, slaat YouTube dankzij de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus op uw apparaat alleen cookies op die geen persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten, tenzij u momenteel bent aangemeld bij een Google-service. Deze cookies kunnen worden voorkomen door de juiste browserinstellingen en extensies.

Adres en link naar de gegevensbeschermingsinformatie van de derde partij:

Google / YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland - Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out:

6. OPSLAGTIJD
Tenzij specifiek vermeld, slaan we persoonlijke gegevens alleen op zo lang als nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken. In sommige gevallen voorziet de wetgever in het bewaren van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in fiscaal of handelsrecht. In deze gevallen worden de gegevens door ons alleen voor deze wettelijke doeleinden opgeslagen, maar niet verder verwerkt en verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

7. UW RECHTEN ZOALS BEÏNVLOED DOOR GEGEVENSVERWERKING

Volgens de toepasselijke wetgeving heeft u verschillende rechten op uw persoonlijke gegevens. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, stuur dan uw verzoek per e-mail of per post met een duidelijke identificatie van uw persoon naar het adres vermeld in sectie 1. Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten.

7.1 Recht op bevestiging en informatie
U heeft recht op duidelijke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.
In detail:
U hebt te allen tijde het recht om van ons een bevestiging te krijgen of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Als dit het geval is, heeft u het recht om ons gratis informatie te vragen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens samen met een kopie van deze gegevens. Verder is er recht op de volgende informatie:

1. de verwerkingsdoeleinden;
2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties;
4. indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur;
5. het recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
6. het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
7. als de persoonlijke gegevens niet bij u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;
8. het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met art. 22 (1) en (4) AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de implicaties en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u.
Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om geïnformeerd te worden over de passende garanties op grond van art. 46 AVG in verband met de doorgifte

7.2 Recht op rectificatie
U heeft het recht om te eisen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren en, indien nodig, aanvullen. In detail: u hebt het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te eisen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

7.3 Recht om te worden verwijderd
In een aantal gevallen zijn we verplicht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. In detail: volgens art. 17 (1) AVG, hebt u het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens onverwijld te verwijderen en zijn wij verplicht uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
2. Ze herroepen hun toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 a) AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
3. Overeenkomstig art. 21 par. 1 DSGVO, u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens art. 21 (2) AVG.
4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
5. Het verwijderen van persoonlijke gegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het nationale recht waaraan wij zijn onderworpen.
6. De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig art. 8 (1) AVG. Als we de persoonlijke gegevens openbaar hebben gemaakt en als we verplicht zijn deze te verwijderen in overeenstemming met Art. 17 (1) AVG, zullen we passende maatregelen nemen, inclusief technische, voor gegevensbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke gegevens, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten Procesgegevens, om u te informeren dat u heeft verzocht om het verwijderen van links op dergelijke persoonlijke informatie of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke informatie.

7.4 Recht op beperking van de verwerking
In een aantal gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. In detail: u hebt het recht om van ons te eisen dat we de verwerking beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is: 1. De juistheid van uw persoonlijke gegevens wordt door u betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren. 2. de verwerking is onwettig en u hebt bezwaar gemaakt tegen het verwijderen van persoonlijke gegevens en in plaats daarvan verzocht om beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens; 3. we hebben uw persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt de gegevens nodig om uw rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of 4. u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens art. 21 (1) AVG, zolang het niet zeker is dat de gerechtvaardigde redenen van ons bedrijf zwaarder wegen dan die van u.

7.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben op een machineleesbare manier te ontvangen, verzenden of verzenden. In detail: u hebt het recht om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat, en u hebt het recht om die informatie ongehinderd aan een andere persoon door te geven, op voorwaarde dat 1) a) GDPR of Artikel 9, lid 2, onder a) AVG of een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG; en 1. de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig art. 6 lid 2. De verwerking vindt plaats via geautomatiseerde procedures. Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met paragraaf 1, hebt u het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door ons worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

7.6 Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door ons indien dit gebaseerd is op uw specifieke situatie en indien onze belangen bij de verwerking niet prevaleren. In detail: u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder e) of f), AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. We verwerken niet langer persoonlijke gegevens, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Als persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct mail. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een taak van openbaar belang.

7.7 Geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen heeft of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Er is geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van verzamelde persoonlijke gegevens.

7.8 Recht om een ​​toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

7.9 Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werk of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is.

8. DATA SECURITY

We stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en technische mogelijkheden. Uw persoonsgegevens worden bij ons versleuteld verzonden. Dit geldt voor uw bestellingen en ook voor de klantlogin. We gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer), maar wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingsproblemen kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Om uw gegevens te beschermen, handhaven wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met Art. 32 DSGVO, die we altijd aanpassen aan de modernste technologie. We garanderen ook niet dat ons aanbod op specifieke tijden beschikbaar zal zijn; Storingen, onderbrekingen of storingen zijn niet uit te sluiten. De servers die we gebruiken, worden regelmatig zorgvuldig geback-upt.

9. DISTRIBUTIE VAN GEGEVENS AAN DERDEN, GEEN GEGEVENSOVERDRACHT NAAR BUITEN DE EU IN HET BUITENLAND

In principe gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen binnen ons bedrijf. Indien en voor zover wij derden inschakelen bij de uitvoering van overeenkomsten (zoals logistieke dienstverleners), ontvangen zij alleen persoonsgegevens voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de betreffende dienst. In het geval dat we bepaalde delen van de gegevensverwerking uitbesteden ("orderverwerking"), verplichten we verwerkers contractueel om persoonlijke gegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de vereisten van de gegevensbeschermingswetgeving en om de bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen.

10 SUPERVISOR GEGEVENSBESCHERMING

Als u vragen of opmerkingen heeft over privacy, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

datenschutz@wahlgmbh.com